Ôn tập chương 5 trang 106 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Thiết kế kĩ thuật có vai trò gì với đời sống và sản xuất?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thiết kế kĩ thuật có vai trò gì với đời sống và sản xuất?


Phương pháp giải:

Dựa vào các kiến thức đã học để nêu vai trò của thiết kế kĩ thuật trong sản xuất và đời sống


Lời giải chi tiết:

Thiết kế kĩ thuật có vai trò với đời sống và sản xuất:

- Phát triển sản phẩm: các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề mới hay đáp ứng các nhu cầu mới của con người, cải tiến các sản phẩm cũ; giúp cuộc sống ngày càng tiện nghi, xã hội phát triển.

- Phát triển công nghệ: tạo ra, nâng cấp các quy trình; giúp thế giới công nghệ ngày càng đa dạng, phát triển; đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất; ...


Câu 2

 Hãy kể tên một số ngành nghề liên quan đến thiết kế kĩ thuật. Nêu một số nhiệm vụ của ngành nghề đó.


Phương pháp giải:

Các ngành nghề là: kiến trúc sư, nhà thiết kế.


Lời giải chi tiết:

 Hãy kể tên một số ngành nghề liên quan đến thiết kế kĩ thuật. Nêu một số nhiệm vụ của ngành nghề đó.

- Ngành nghề: kiến trúc sư, nhà thiết kế

- Một số nhiệm vụ:

+ Kiến trúc sư: xây dựng cầu đường, lên thiết kế sản phẩm, ....


Câu 3

Quá trình thiết kế kĩ thuật gồm những bước nào?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung bài học để nêu các bước thiết kế kĩ thuật


Lời giải chi tiết:

Quá trình thiết kế kĩ thuật gồm các bước sau: 

- Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí

- Tìm hiểu tổng quan, đề xuất giải pháp

- Xây dựng nguyên mẫu

- Thử nghiệm, đánh giá

- Lập hồ sơ kĩ thuật

- Thiết kế


Câu 4

Việc tìm hiểu rõ vấn đề thực tiễn có ý nghĩa như thế nào tới quá trình thiết kế?


Phương pháp giải:

 Liên quan đến chất liệu làm sản phẩm và nhu cầu của sản phẩm.


Lời giải chi tiết:

Việc tìm hiểu rõ vấn đề thực tiễn có ý nghĩa tới quá trình thiết kế:

- Quá trình lên dự án được chi tiết, đầy đủ, phù hợp với sản phẩm

- Tìm nguyên liệu phù hợp với quá trình thiết kế và thành phẩm


Câu 5

Vì sao cần nêu rõ các yêu cầu cần đạt của sản phẩm trước khi làm sản phẩm?


Phương pháp giải:

Dựa vào mục tiêu của sản phẩm.


Lời giải chi tiết:

Cần nêu rõ các yêu cầu cần đạt của sản phẩm trước khi làm sản phẩm để:

Đưa ra những hướng đi, nguyên liệu, cách thiết kế phù hợp sản phẩm; lên dự án rõ ràng, kĩ càng để giai đoạn sản xuất diễn ra trơn tru, hoàn thiện nhất có thể.


Câu 6

Việc đánh giá các sản phẩm đã có từ trước liên quan đến vấn đề cần giải quyết mang lại những lợi ích gì?


Phương pháp giải:

Phát huy tính ứng dụng của sản phẩm


Lời giải chi tiết:

Việc đánh giá các sản phẩm đã có từ trước liên quan đến vấn đề cần giải quyết mang lại những lợi ích:

- Tìm được ưu, nhược điểm của sản phẩm

- Đa dạng hơn trong thiết kế

- Phát huy tính sáng tạo

- Có ứng dụng tốt hơn, tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn


Câu 7

Cần dùng những phương tiện và công cụ nào để thiết kế, tạo mô hình của sản phẩm?


Phương pháp giải:

máy tính, dung cụ kĩ thuật


Lời giải chi tiết:

Những phương tiện và công cụ để thiết kế, tạo mô hình của sản phẩm: máy tính, dụng cụ kĩ thuật.


Câu 8

Việc ghi lại những kết quả thử nghiệm bị lỗi, hỏng có ý nghĩa gì không? Vì sao?


Phương pháp giải:

Tìm được lỗi sai trong sản phẩm để sửa chữa.


Lời giải chi tiết:

Việc ghi lại những kết quả thử nghiệm bị lỗi, hỏng có ý nghĩa:

Biết được những lỗi sai ở trong công đoạn nào, ở chỗ nào để có cách khắc phục, thay đổi cho phù hợp. Từ đó cho ra sản phẩm hoàn thiện, ứng dụng tốt nhất.


Câu 9

Em học được điều gì sau khi thực hiện dự án thiết kế sản phẩm đơn giản? 

Phương pháp giải:

Thực hiện được thiết kế sản phẩm theo quy trình.

Lời giải chi tiết:

 Những điều học được sau khi thực hiện dự án thiết kế sản phẩm đơn giản:

- Biết quy trình, cách thực hiện các sản phẩm

- Lên kế hoạch chi tiết cho các dự án thiết kế

- Chủ động, sáng tạo hơn

- Biết làm việc nhóm

- Có được sản phẩm đơn giản

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close