Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện trang 67, 68, 69 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Em cần phải làm gì khi gặp người bị tai nạn điện trong tình huống ở Hình 13.1?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 67 KĐ

Em cần phải làm gì khi gặp người bị tai nạn điện trong tình huống ở Hình 13.1?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 13.1 xác định nguyên nhân tai nạn điện từ đó đưa ra biện pháp.

Lời giải chi tiết:

Chúng ta cần có bảo hộ/trang bị và tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

CH trang 67 KP1

Hãy cho biết: Cách xử lí nào trong các tình huống ở Hình 13.2 là đúng? Giải thích tại sao?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 13.2 để xác định các tính huống xử lí đúng khi gặp người bị tai nạn điện

Lời giải chi tiết:

Tình huống ở hình b là cách xử lí đúng vì người cứu nạn nhân khỏi nguồn điện có dùng vật cách điện để đưa nguồn điện ra xa

CH trang 68

Quan sát Hình 13.3, sắp xếp trình tự và mô tả các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung bài học để sắp xếp các bước sơ cứu nạn nhân tại chỗ.

Lời giải chi tiết:

CH trang 69

Xây dựng kịch bản xử lí tình huống người bị điện giật do tiếp xúc với đồ dùng bị rò điện.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để nêu các bước xử lí người bị điện giật do tiếp xúc với đồ dùng bị rò điện.

Lời giải chi tiết:

Xây dựng kịch bản xử lí tình huống người bị điện giật do tiếp xúc với đồ dùng bị rò điện:

- Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

- Sơ cứu nạn nhân tại chỗ:

+ Kiểm tra tình trạng nạn nhân

+ Thực hiện hô hấp nhân tạo

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close