Bài 2. Hình chiếu vuông góc trang 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Hình ảnh của chiếc ghế trong Hình 2.1 sẽ như thế nào khi nhìn theo hai hướng khác nhau a và b?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 10

Hình ảnh của chiếc ghế trong Hình 2.1 sẽ như thế nào khi nhìn theo hai hướng khác nhau a và b? Hãy vẽ phác hình ảnh thu được từ mỗi hướng nhìn đó.

Phương pháp giải:

Từ hướng nhìn sẽ vẽ phác hai hình ảnh mà mình quan sát được.

Lời giải chi tiết:

CH trang 12 KP

Quan sát Hình 2.5b và cho biết:

1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào?

2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.5 để xác định các hình chiếu và vị trí của các hình chiếu.

Lời giải chi tiết:

1. Vị trí các hình chiếu được sắp xếp: hình chiếu đứng nằm phía trên hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng

2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng: hình chiếu đứng phía trên hình chiếu bằng

Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh: hình chiếu đứng nằm bên trái hình chiếu cạnh.

CH trang 12 KP

Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.6a, b, c

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.6 để gọi tên các khối đa diện có trong hình.

Lời giải chi tiết:

- Hình 2.6a: Hình chóp đều

- Hình 2.6b: Hình lăng trụ đều

- Hình 2.6c: hình hộp chữ nhật

CH trang 13 KP

Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.7 để xác định các hướng chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

- Hướng chiếu 1: hướng từ trước vào

- Hướng chiếu 2: hướng từ trên xuống

- Hướng chiếu 3: hướng từ trái sang

CH trang 13 KP

Quan sát Hình 2.8 và cho biết: Các hình chiếu vuông góc có hình dạng như thế nào?

Chúng thể hiện những kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.8 để xác định các kích thước của hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình hộp chữ nhật

Lời giải chi tiết:

- Hình chiếu đứng có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là a.

- Hình chiếu bằng có dạng hình tam giác đều với các cạnh bằng nhau và bằng a, chiều cao là h.

- Hình chiếu cạnh có dạng hình chữ nhật với chiều dài là h, chiều rộng là b.

CH trang 14 KP

Quan sát Hình 2.9 và cho biết kích thước xác định và đặc điểm hình chiếu của khối hình chóp tứ giác đều.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.9 để xác định các mặt của các hình chiếu đứng, bằng, cạnh.

Lời giải chi tiết:

- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là các tam giác cân cạnh a, chiều cao h

- Hình chiếu bằng là hình vuông cạnh a

CH trang 14 LT

Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết: Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.11.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.11 để xác định các vật thể và các hình chiếu vuông góc.

Lời giải chi tiết:

- Vật thể hình a: ghép bởi hình chiếu số 3

- Vật thể hình b: ghép bởi hình chiếu số 1

- Vật thể hình c: ghép bởi hình chiếu số 2

CH trang 15 KP

Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.12a, b, c

Phương pháp giải:

Xác định các khối tròn xoay có trong hình 2.12

Lời giải chi tiết:

- Hình 2.12a: hình cầu

- Hình 2.12b: hình nón

- Hình 2.12c: hình trụ

CH trang 15 KP

Quan sát Hình 2.13 và cho biết: Các hình chiếu vuông góc của hình trụ là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.13 để xác định các hình chiếu vuông góc.

Lời giải chi tiết:

- Hình chiếu đứng là hình chữ nhật, kích thước các cạnh là h, d

- Hình chiếu bằng là hình tròn, kích thước đường kính là d

- Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật, kích thước các cạnh là h, d

CH trang 16 KP

Quan sát Hình 2.14 và cho biết: Các hình chiếu của hình nón là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.14 để xác định các hình chiếu vuông góc.

Lời giải chi tiết:

- Hình chiếu đứng là tam giác cân, kích thước cạnh đáy là d, chiều cao h

- Hình chiếu bằng là hình tròn, kích thước đường kính là d

- Hình chiếu cạnh là tam giác cân, kích thước cạnh đáy là d, chiều cao h

CH trang 16 KP

Quan sát Hình 2.15 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình cầu

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.15 để nêu đặc điểm của các hình cầu.

Lời giải chi tiết:

Hình chiếu của hình cầu là các đường tròn giống nhau, có đường kính d.

CH trang 17

Quan sát các vật thể trên Hình 2.17 và cho biết: Vật thể được ghép bởi những khối (hoặc một phần của khối) nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.18.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2.18 để tìm vật thể ghép với các hình biểu diễn cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

- Vật thể hình a: ghép bởi khối trụ và 1 phần khối cầu, hình biểu diễn là hình số 3

- Vật thể hình b: ghép bởi khối trụ và hình hộp chữ nhật, hình biểu diễn là hình số 1

- Vật thể hình c: ghép bởi khối nón cụt và hình hộp chữ nhật, hình biểu diễn là hình số 2

CH trang 18

Đọc và quan sát hình vẽ minh họa trong các bước vẽ hình chiếu của một vật thể (gối đỡ) và cho biết: Bước nào quyết định tới các hình chiếu của vật thể?

Phương pháp giải:

Bước 2 quyết định các hình chiếu của vật thể.

Lời giải chi tiết:

Bước 2 quyết định tới các hình chiếu của vật thể

Đây là bước chọn hướng chiếu và cần xác định hướng chiếu đúng

CH trang 19 TH

Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể trên Hình 2.25

 

Phương pháp giải:

Quan sát các hướng nhìn để vẽ hình chiếu của vật thể.

Lời giải chi tiết:

CH trang 19 VD

Vẽ 3 hình chiếu vuông góc của một đồ vật đơn giản trong gia đình em.

Phương pháp giải:

Chọn một đồ vật bất kì để vẽ hình chiếu

Lời giải chi tiết:

Vật thể là giá đỡ chữ L


Hình chiếu vuông góc


 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close