Bài 5. Bản vẽ nhà trang 28, 29, 30, 31 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Em có biết các kí hiệu trên Hình 5.1 được dùng để kí hiệu các bộ phận nào của ngôi nhà không?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 28 KĐ

Em có biết các kí hiệu trên Hình 5.1 được dùng để kí hiệu các bộ phận nào của ngôi nhà không?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.1 đẻ xác định các bộ phận của ngôi nhà.

Lời giải chi tiết:

a. Cửa sổ kép

b. Cầu thang trên mặt cắt

c. Cửa đi đơn hai cánh

d. Cầu thang trên mặt bằng

CH trang 28 KP

Hãy quan sát hình 5.2 và cho biết các hình a, b, c tương ứng với loại hình biểu diễn nào?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.2 và nội dung của bản vẽ nhà để xác định các hình biểu diễn của bản vẽ hình 5.2

Lời giải chi tiết:

Hình 5.2a: Mặt đứng

Hình 5.2b: Mặt cắt

Hình 5.2c: Mặt bằng

CH trang 31 TH

Đọc bản vẽ nhà trên Hình 5.4 theo trình tự ở bảng 5.2

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.4 để xác định các nội dung theo mẫu bảng 5.2

Lời giải chi tiết:

1. Khung tên:

Nhà mái bằng 

1 : 100

2. Hình biểu diễn:

Mặt đứng

Mặt cắt

Mặt bằng

3. Kích thước:

14 400 - 7 000 - 4 200

Phòng khách, phòng bếp: 6 200 - 4 800

Nhà vệ sinh: 4 800 - 2 200

Phòng ngủ 1: 4 800 - 3 000

Phòng ngủ 2: 7 000 - 3 000

Hành lang: 9 400 - 2 200

4. Các bộ phận:

- 1 phòng khách + phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ

- 1 cửa đi 2 cánh, 3 cửa đi 1 cánh, 2 cửa sổ kép, 3 cửa sổ đơn 

CH trang 31 VD

Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí các phòng.

Phương pháp giải:

Tìm trêm mạng các bảng thiết kế ngôi nhà.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy bản vẽ nhà trên có sự bố tri các phòng hợp lí cho sinh hoạt của gia đình và tiết kiệm không gian

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close