Bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến

Quan sát Hình 16.1 và cho biết vị trí các cổng kết nối với mạch điện trên mô đun cảm biến

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 78 KĐ

Quan sát Hình 16.1 và cho biết vị trí các cổng kết nối với mạch điện trên mô đun cảm biến


Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.1 để xác định các cổng kết nối.


Lời giải chi tiết:

Vị trí các cổng kết nối với mạch điện trên mô đun cảm biến là vị trí dây dẫn.


CH trang 78 KP

Quan sát Hình 16.2 và cho biết một mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến có những thành phần chính nào?


Phương pháp giải:

Nêu các thành phần chính trong hình 16.2

Lời giải chi tiết:

Một mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến có những thành phần chính: mô đun cảm biến, đối tượng điều khiển và nguồn điện.


CH trang 80 KP

Quan sát Hình 16.4 và xác định vị trí cổng đầu vào nguồn cấp và cổng đầu ra điều khiển của mô đun cảm biến ánh sáng.


Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.4 xác định đầu vào và đầu ra của mô đun cảm biến ánh sáng.


Lời giải chi tiết:

 Cổng đầu ra điều khiển:

+ Tiếp điểm thường mở (1)

+ Đầu nối chung (2)

+ Tiếp điểm thường đóng (3)

- Cổng nối nguồn cấp cho mô đun:

+ Đầu nối GND nối với cực (-) của nguồn.

+ Đầu nối VCC để nối với cực (+) của nguồn.


CH trang 80 KP

Quan sát Hình 16.6 và nêu tên các thành phần chính của mạch điện điều khiển đèn LED sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng?


Phương pháp giải:

Nêu các thành phần chính của mạch điều khiển đèn led.

Lời giải chi tiết:

Các thành phần chính:

- Nguồn điện: ắc quy

- Mô đun cảm biến ánh sáng

- Đối tượng điều khiển: đèn led


CH trang 82

Quan sát Hình 16.7, xác định vị trí cổng đầu vào nguồn cấp và cổng đầu ra điều khiển của mô đun cảm biến nhiệt độ.


Phương pháp giải:

Quan sát hình 16.7 xác định vị trí các cổng đầu vào và đàu ra của mô đun cảm biến


Lời giải chi tiết:

- Cổng đầu ra điều khiển:

+ Tiếp điểm K0

+ Tiếp điểm K1

- Cổng nối nguồn cấp cho mô đun:

+ Đầu nối GND để nối với cực (- ) của nguồn

+ Đầu nối + 12V để nối với cực (+) của nguồn


CH trang 84 KP

Quan sát Hình 16.10 và xác định vị trí cổng đầu vào nguồn cấp và cổng đầu ra điều khiển mô đun cảm biến độ ẩm.


Phương pháp giải:

Xác định các vị trí đầu vào và đầu ra của mô đun cảm biến độ ẩm.


Lời giải chi tiết:

- Cổng đầu ra điều khiển:

+ Tiếp điểm thường mở (1)

+ Đầu nối chung (2)

+ Tiếp điểm thường đóng (3)

- Cổng nối nguồn cấp cho mô đun:

+ Đầu nối GND nối với cực (-) của nguồn.

+ Đầu nối VCC để nối với cực (+) của nguồn.


CH trang 84 KP

Quan sát Hình 16.11 và nêu tên các thành phần chính của mạch điện điều khiển máy bơm sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm.


Phương pháp giải:

Xác định các thành phần chính của mô đun cảm biến độ ẩm.


Lời giải chi tiết:

Nguồn điện: ắc quy

- Mô đun cảm biến độ ẩm

- Đối tượng điều khiển: máy bơm


CH trang 85

Đề xuất một số ứng dụng cụ thể của các mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm trong gia đình.


Phương pháp giải:

 Ứng dụng của các mô đun cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.


Lời giải chi tiết:

- Điều khiển đèn led sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng.

- Điều khiển quạt điện sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ.

- Điều khiển máy bơm sử dụng mô đun cảm biến độ ẩm.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close