Ôn tập chương 1 trang 32 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Nêu nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc?

Phương pháp giải:

Dựa vào các phương pháp chiếu vuông góc.

Lời giải chi tiết:

Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình dạng và kích thước vật thể.

Trong đó, bao gồm phép chiếu vuông góc và phương pháp chiếu góc thứ nhất

Câu 2

Nêu đặc điểm các hình chiếu của: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của các hình: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.

Lời giải chi tiết:

- Hình hộp chữ nhật: được bao bởi 2 mặt đáy là hình chữ nhật bằng nhau và 4 mặt bên là các hình chữ nhật.

- Hình lăng trụ tam giác đều: được bao bởi 2 mặt đáy là hình tam giác đều bằng nhau và 3 mặt bên là các hình chữ nhật.

- Hình chóp tứ giác đều: được bao bởi mặt đáy là hình vuông và 4 mặt bên là các hình tam giác đều bằng nhau.

Câu 3

Đối với khối đa diện đều, cần bao nhiêu hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình chiếu của các khối đa diện

Lời giải chi tiết:

Đối với khối đa diện đều, cần 3 hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước

Câu 4

Nêu đặc điểm các hình chiếu của: hình trụ, hình nón, hình cầu.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của các hình: hình trụ, hình nón, hình cầu.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm các hình chiếu của:

- Hình trụ: có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình chữ nhật; hình chiếu bằng là hình tròn

- Hình nón: có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình tam giác, hình chiếu bằng là hình tròn.

- Hình cầu: cả ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh là hình tròn có cùng đường kính.

Câu 5

Để biểu diễn một khối tròn xoay, cần bao nhiêu hình chiếu?

Phương pháp giải:

Dựa vào hình chiếu của các khối tròn xoay.

Lời giải chi tiết:

Để biểu diễn một khối tròn xoay, cần 3 hình chiếu: đứng, bằng, cạnh

Câu 6

Nêu các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể.

Lời giải chi tiết:

Các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể:

- Bước 1 : Phân tích vật thể thành các thể khối đơn giản

- Bước 2 : Chọn các hướng chiếu

- Bước 3 : Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh

- Bước 4 : Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thuớc

Câu 7

Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

Phương pháp giải:

Dựa vào các bước đọc bản vẽ chi tiết.

Lời giải chi tiết:

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

- Khung tên

- Hình biểu diễn

- Kích thước

- Yêu cầu kĩ thuật

Câu 8

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung của bản vẽ chi tiết.

Lời giải chi tiết:

Cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết:

- Hình biểu diễn: tên gọi hình chiếu, các hình biểu diễn khác (nếu có)

- Kích thước: kích thước chung của chi tiết, kích thước các thành phần chi tiết

Câu 9

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp.

Phương pháp giải:

Dựa vào các bước đọc bản vẽ lắp.

Lời giải chi tiết:

Trình tự đọc bản vẽ lắp:

- Khung tên

- Bảng kê

- Hình biểu diễn

- Kích thước

- Phân tích các chi tiết

- Tổng hợp

Câu 10

Nêu trình tự đọc bản vẽ nhà.

Phương pháp giải:

Dựa vào các bước đọc bản vẽ nhà.

Lời giải chi tiết:

Trình tự đọc bản vẽ nhà:

- Khung tên

- Hình biểu diễn

- Kích thước

- Bộ phận

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close