Bài 4. Bản vẽ lắp trang 24, 25, 26, 27 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Hình 4.1 là một bản vẽ lắp. Hãy quan sát và cho biết có những điểm khác biệt nào so với bản vẽ chi tiết?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 24

Hình 4.1 là một bản vẽ lắp. Hãy quan sát và cho biết có những điểm khác biệt nào so với bản vẽ chi tiết?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.1 để nhận ra điểm khác nhau giữa bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết.

Lời giải chi tiết:

Trên bản vẽ lắp không ghi yêu cầu kĩ thuật, có bảng kê, thể hiện sự lắp ráp giữa các chi tiết.

CH trang 27 TH

Đọc bản vẽ lắp bộ giá đỡ (Hình 4.8) theo trình tự trên Bảng 4.1 (kẻ bảng theo mẫu Bảng 4.1 vào vở và ghi phần trả lời vào bảng).

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.1 để đọc các nội dung của bảng vẽ lắp theo mẫu bảng 4.1

Lời giải chi tiết:

CH trang 27 VD

Lựa chọn một sản phẩm đơn giản trong gia đình và cho biết sản phẩm đó được tạo bởi bao nhiêu chi tiết, vai trò của từng chi tiết trong sản phẩm.

Phương pháp giải:

Lựa chọn một sản phẩm đồ dùng đơn giản và thân thiên với các em để xác định các chi tiết cấu tạo nên sản phẩm 

Lời giải chi tiết:

Giá sách treo tường được tạo bởi 4 chi tiết: vít, thanh dọc ngăn, thanh dọc bên, thanh ngang. Vai trò của chúng là để cố định các chi tiết với nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close