Bài 15. Cảm biến và mô đun cảm biến trang 75, 76, 77 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức

Hãy quan sát và mô tả sự vận hành của hệ thống cửa đóng mở tự động ở Hình 15.1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH trang 75 KĐ

Hãy quan sát và mô tả sự vận hành của hệ thống cửa đóng mở tự động ở Hình 15.1.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết của bản thân để nêu sự vận hành của hệ thống.


Lời giải chi tiết:

Cánh cửa mở ra khi có người đến gần

Điều đó cho thấy cánh cửa tự động này có hệ thống cảm ứng, nó tự động mở/kéo ra hai bên khi cảm nhận được có người đứng/tiến đến gần


CH trang 75 KP

Hình 15.2 bao gồm các cảm biến ánh sáng, cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ.

1. Quan sát và nhận biết từng loại cảm biến đã cho.

2. Kể tên một số ứng dụng của cảm biến trong đời sống mà em biết.


Phương pháp giải:

Quan sát hình 15.2 để xác định các loại cảm biến.

Lời giải chi tiết:

1. 

a. Cảm biến ánh sáng

b. Cảm biến nhiệt độ

c. Cảm biến độ ẩm

2. 

- Cảm biến độ ẩm có thể được sử dụng như một biện pháp giám sát và phòng ngừa trong nhà cho những người bị bệnh mà bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. 

- Cảm biến áp suất có thể hữu ích trong máy bay, ô tô, thiết bị thời tiết và bất kỳ máy móc nào khác có chức năng áp lực được thực hiện. 


CH trang 75 KP

Quan sát Hình 15.3 và cho biết:

1. Cảm biến sử dụng trong mỗi mô đun là loại gì?

2. Mô đun cảm biến nào có sử dụng rơ le?


Phương pháp giải:

Quan sát hình 15.3 xác định các mô đun cảm biến có trong hình.


Lời giải chi tiết:

1. Cảm biến sử dụng trong mỗi mô đun là loại:

a. Cảm biến ánh sáng

b. Cảm biến ánh sáng quang trở

c. Cảm biến nhiệt độ

d. Cảm biến độ ẩm

2. Mô đun cảm biến ánh sáng có sử dụng rơ le.


CH trang 76

Em hãy đề xuất chọn lựa loại mô đun cảm biến cho một mạch điện báo cháy tự động. Nêu vai trò của mô đun trong mạch điện đó.

Phương pháp giải:

Dựa vào yêu cầu để lựa chọn môđun cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Loại mô đun cảm biến cho một mạch điện báo cháy tự động là mô đun cảm biến nhiệt độ


CH trang 77

Hãy tìm hiểu và đề xuất ý tưởng thiết kế một hệ thống chiếu sáng thông minh trong gia đình em. Trong đó, xác định rõ:

- Loại mô đun cảm biến sẽ sử dụng.

- Vẽ sơ đồ kết nối các phần tử sử dụng để lắp đặt hệ thống trên.


Phương pháp giải:

Vẽ sơ đồ mô đun cảm biến ánh sáng 


Lời giải chi tiết:

 Loại mô đun cảm biến sử dụng: mô đun cảm biến ánh sáng

- Sơ đồ:


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close