Giải mục 1 trang 56,57 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Khái niệm vecto trong không gian

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

HĐ1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 56 SGK Toán 12 Cánh diều

Trong mặt phẳng, hãy nêu định nghĩa:

a) Vecto, giá và độ dài của vecto, hai vecto cùng phương, hai vecto cùng hướng;

b) Vecto - không;

c) Hai vecto bằng nhau, hai vecto đối nhau.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa về Vecto, giá và độ dài của vecto, hai vecto cùng phương, hai vecto cùng hướng; Vectơ – không; Hai vecto bằng nhau, hai vecto đối nhau trong mặt phẳng

 

Lời giải chi tiết:

a,

-                     Vecto là một đoạn thẳng có hướng

-                     Giá của vecto là đường thẳng chứa vecto đó

-                     Độ dài của vecto là khoảng cách của hai diểm đầu và cuối của vecto

-                     Hai vecto cùng phương là hai vecto mà giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

-                     Hai vecto cùng hướng là hai vecto cùng phương nhưng có hướng khác nhau.

b,  Vecto - không là vecto có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau

c,

-        2 vectơ bằng nhau là 2 vectơ cùng hướng (cùng phương, cùng chiều) và độ lớn bằng nhau

-        2 vectơ đối nhau là 2 vectơ ngược hướng (cùng phương , ngược chiều) và độ lớn bằng nhau

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close