Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 65,66,67

  Tọa độ của một điểm

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 73

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(A\left( {3; - 2; - 1} \right)\). Gọi \({A_1},{A_2},{A_3}\) lần lượt là hình chiếu của điểm \(A\) trên các mặt phẳng tọa độ \(\left( {Oxy} \right),\left( {Oyz} \right),\left( {Ozx} \right)\). Tìm tọa độ của các điểm \({A_1},{A_2},{A_3}\).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 7 trang 73

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho \(A\left( { - 2;3;4} \right)\). Gọi \(H,K,P\) lần lượt là hình chiếu của điểm \(A\) trên các trục \(Ox,Oy,Oz\). Tìm tọa độ của các điểm \(H,K,P\).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 73

  Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hình hộp có \(A\left( {4;6; - 5} \right),B\left( {5;7; - 4} \right)\);. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp .

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 73

  Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn.

  Xem chi tiết