Giải mục 1 trang 65,66,67 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Tọa độ của một điểm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

HĐ1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 65 SGK Toán 12 Cánh diều

 

Trong không gian hãy vẽ:

a, Ba trục số Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau từng đôi một và cắt nhau tại gốc O của mỗi trục

b,

-          Vecto \(\vec i\;\)xuất phát từ điểm gốc O, theo chiều Ox và có độ dài bằng 1

-         Vecto \(\vec j\;\)xuất phát từ điểm gốc O, theo chiều Oy và có độ dài bằng 1

-         Vecto \(\vec k\;\)xuất phát từ điểm gốc O, theo chiều Oz và có độ dài bằng 1

 

Phương pháp giải:

Xác định các điểm rồi vẽ hình

 

Lời giải chi tiết:

 

HĐ2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 66 SGK Toán 12 Cánh diều

 

Cho điểm M trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Gọi là hình chiếu  của điểm M trên mặt phẳng Oxy( hình 22)

a)     Trong mặt phẳng Oxy hãy cho biết :

Hình chiếu H của điểm M trên trục hoành Ox ứng với số nào trên trục Ox

Hình chiếu K của điểm M trên trục tung Oy ứng với số nào trên trục Oy

b)    Hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz tương ứng với số nào trên trục Oz?

 

 

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông 

 

Lời giải chi tiết:

a) Hình chiếu H của điểm M trên trục hoành Ox ứng với số 4 trên trục Ox

Hình chiếu K của điểm M trên trục tung Oy ứng với số 5 trên trục Oy

b)    Hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz ứng với số 3 trên trục Ox

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close