Giải bài tập 8 trang 73 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hình hộp có \(A\left( {4;6; - 5} \right),B\left( {5;7; - 4} \right)\);. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp .

Quảng cáo

Đề bài

 

 

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hình hộp  có \(A\left( {4;6; - 5} \right),B\left( {5;7; - 4} \right)\);. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp .

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A};{z_B} - {z_A}\))

 

Lời giải chi tiết

Hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh AB, AD và AA’ đôi một vuông góc với nhau.

Ta có:

\(\overrightarrow {AB}  = B - A = \left( {5 - 4;7 - 6; - 4 - \left( { - 5} \right)} \right) = \left( {1;1;1} \right)\)

\(\overrightarrow {AC}  = C - A = \left( {5 - 4;6 - 6; - 4 - \left( { - 5} \right)} \right) = \left( {1;0;1} \right)\)

Với các vector chỉ phương này, ta có thể tìm tọa độ các đỉnh còn lại như sau:

\(D = A + \overrightarrow {AC}  = \left( {5;6; - 4} \right)\)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close