Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 74,75

  Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vecto, phép trừ hai vecto, phép nhân một số với một vecto

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 75,76

  Tọa độ trung điểm đoạn thẳng. Tọa độ trọng tâm tam giác

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 76,77,78

  Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 4 trang 79,80

  Cách tìm tọa độ của một vecto vuông góc với hai vecto cho trước

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 80

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (overrightarrow a = (2;3 - 2)) và (overrightarrow b = (3;1; - 1)). Tọa độ của vecto (overrightarrow a - overrightarrow b ) là:

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 80

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (overrightarrow a = (0;1;1)) và (overrightarrow b = ( - 1;1;0)). Góc giữa hai vecto (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) bằng: A. (60^circ ) B. (120^circ ) C. (150^circ ) D. (30^circ )

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 80

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow a = ( - 1;2;3)\), \(\overrightarrow b = (3;1; - 2)\) và \(\overrightarrow c = (4;2; - 3)\) a) Tìm tọa độ của vecto \(\overrightarrow u = 2\overrightarrow a + \overrightarrow b - 3\overrightarrow c \) b) Tìm tọa độ của vecto \(\overrightarrow v \) sao cho \(\overrightarrow v + 2\overrightarrow b = \overrightarrow a + \overrightarrow c \)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 80

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (overrightarrow a = (2; - 2;1)), (overrightarrow b = (2;1;3)). Hãy chỉ ra tọa độ của một vecto (overrightarrow c ) khác (overrightarrow 0 ) vuông góc với cả hai vecto (overrightarrow a ) và (overrightarrow b )

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 81

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow a = (3;2; - 1)\), \(\overrightarrow b = ( - 2;1;2)\). Tính cosin của góc \((\overrightarrow a ,\overrightarrow b )\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 81

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(-2;3;0), B(4;0;5), C(0;2;-3). a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C không thẳng hàng b) Tính chu vi tam giác ABC c) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC d) Tính \(\cos \widehat {BAC}\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo