Giải đề thi học kì 1 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 Phòng GDĐT TP Thuận An

Giải đề thi học kì 1 lý lớp 8 năm 2020 - 2021 Phòng GDĐT TP Thuận An với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước, câu trả lời nào đúng?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền

Câu 2: Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật đang đứng yên, làm vật tiếp tục đứng yên?

A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương.

B. Hai lực cùng phương, ngược chiều.

C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều.

D. Hai lực cùng cường độ, có phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều.

Câu 3: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc

B. Đột ngột tăng vận tốc

C. Đột ngột rẽ sang phải

D. Đột ngột rẽ sang trái

Câu 4: Xe máy chuyển động trên đoạn đường dài 6km trong thời gian 20 phút. Vận tốc trung bình của xe là:

A. 10 km/h                  B. 5 m/s

C. 12 km/h                  D. 10 m/s

Câu 5: Cách nào sau đây làm giảm được lực ma sát?

A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc

B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc

C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc

D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc

Câu 6: Một tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên tàu. Các cây cối bên đường đứng yên so với:

A. Người soát vé

B. Đường tàu

C. Người lái tàu

Câu 7: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Ma sát giữa má phanh với vành xe

B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên bàn với mặt bàn

C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động

D. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.

Câu 8: Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?

A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.

B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của ccột chất lỏng.

Câu 9: Một kiện hàng có khối lượng 800kg gây áp suất 5000 N/m2 lên sàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc có độ lớn:

A. 1,6 m2                     B. 16 m2

C. 0,16 m2                   D. 40 m2

Câu 10: Lực đẩy Ác – si – mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây?

A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng

B. Vật lơ lửng trong chất lỏng

C. Vật nổi trên mặt chất lỏng

D. Cả ba trường hợp trên.

Câu 11: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét có cường độ

A. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.

B. Bằng trọng lượng của vật.

C. Bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích.

D. Bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Câu 12: Một học sinh đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc 12km/h mất thời gian 15 phút. Quãng đường từ nhà tới trường là:

A. 5 km                       B. 3 km

C. 4 km                       D. 6 km

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Một vật có khối lượng 2kg đặt nằm yên trên bàn. Hãy biểu diễn các lực tác dụng vào vật, tỉ xích 1cm ứng với 5N.

Câu 2 (1 điểm): Tại sao khi áo quần bị bụi bám vào, muốn cho sạch bụi thì người ta thường cầm lên và rũ thật mạnh?

Câu 3 (2 điểm): Một ca đựng nước hình trụ tròn, độ cao cột nước trong ca là 25 cm.

a) Tính áp suất do cột nước gây ra lên đáy ca? Biết trọng lượng riêng của nước là 1000 N/m3.

b) Tính áp suất do nước gây ra tại điểm cách đáy ca 7cm.

Câu 4 (3 điểm): Hai người cùng đi từ A đến B. Người thứ nhất đi xe đạp với vận tốc 4 m/s, người thứ hai đi xe máy với vận tốc 36 km/h. Quãng đường từ A đến B là 7,2 km.

a) Tính thời gian đi từ A đến B của hai người.

b) Hỏi người thứ hai phải xuất phát tại A lúc mấy giờ để hai người đến B cùng một lúc. Biết người thứ nhất khởi hành tại A lúc 6h.

Lời giải chi tiết

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. D

3. C

4. B

5. C

6. B

7. A

8. C

9. A

10. D

11. D

12. B

Câu 1:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về tính tương đối của chuyển động và đứng yên.

Cách giải

- Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền => Người lái đò đứng yên so sới chiếc thuyền.

- Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước => Chiếc thuyền đứng yên so với dòng nước.

Suy ra người lái đò đứng yên so với chiếc thuyền và dòng nước; chuyển động so với bờ sông.

Chọn A

Câu 2:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về hai lực cân bằng.

Cách giải

Dưới tác dụng của hai lực cân bằng vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Chọn D

Câu 3:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về quán tính.

Cách giải

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe đột ngột rẽ sang phải.

Chọn C

Câu 4:

Phương pháp

Sử dụng công thức tính vận tốc: \(v = \frac{s}{t}\)

Cách giải

Đổi \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{6km = 6000m}\\{20phut = 1200{\rm{s}}}\end{array}} \right.\)

Vận tốc trung bình của xe là:

\(v = \frac{s}{t} = \frac{{6000}}{{1200}} = 5m/s\)

Chọn B

Câu 5:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật.

Cách giải

Các cách để làm giảm lực ma sát là:

+ tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.

+ bôi trơn bằng dầu mỡ.

+ thay ma sát trượt bằng ma sát lăn (dùng các ổ bi).

Chọn C

Câu 6:

Phương pháp

Sử dụng lý thuyết về tính tương đối của chuyển động.

Cách giải

 

Cây cối ven đường

Tàu

Người soát vé

Chuyển động

Chuyển động

Đường tàu

Đứng yên

Chuyển động

Người lái tàu

Chuyển động

Đứng yên

=> Cây cối ven đường đứng yên so với đường tàu.

Chọn B

Câu 7:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về sự xuất hiện của lực ma sát:

- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

- Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

- Lực má sát nghỉ giữa cho vật không trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác.

Cách giải

- Ma sát giữa má phanh với vành xe => ma sát trượt.

- Ma sát giữa cốc nước đặt trên bàn với mặt bàn => ma sát nghỉ.

- Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động => ma sát lăn

- Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy => ma sát lăn

Chọn A

Câu 8:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng.

Cách giải

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng chất lỏng.

Chọn C

Câu 9:

Phương pháp

Sử dụng công thức tính áp suất chất lỏng: \(p = \frac{F}{S}\)

Cách giải

Diện tích tiếp xúc có độ lớn là:

Ta có: \(p = \frac{P}{S} \Rightarrow S = \frac{P}{p} = \frac{{10.800}}{{5000}} = 1,6\left( {{m^2}} \right)\)

Chọn A

Câu 10:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về lực đẩy Ác – si – mét.

Cách giải

Lực đẩy Ác – si – mét có thể tác dụng lên vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng, vật lơ lửng trong chất lỏng, vật nổi trên chất lỏng.

Chọn D

Câu 11:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết độ lớn của lực đẩy Ác – si – mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng.

Cách giải

Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì ta có:

\({F_A} = d.V\) với:

d là trọng lượng riêng của chất lỏng

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ chứ không phải thể tích của vật.

=> Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác – si – mét có cường độ bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Chọn D

Câu 12:

Phương pháp

Sử dụng công thức tính quãng đường: \(s = v.t\)

Cách giải

Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường từ nhà đến trường là:

\(s = v.t = 12.0,25 = 3\left( {km} \right)\)

Chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết bài biểu diễn lực.

Cách giải

Trọng lượng của vật là:

P = 10m = 10. 2 = 20 (N)

Vật đặt nằm yên trên bàn chịu tác dụng của hai lực là: áp lực \(\overrightarrow Q \) và trọng lực \(\overrightarrow P \) được biểu diễn như hình vẽ. Hai lực này cân bằng nhau.

Câu 2:

Phương pháp

Vận dụng lý thuyết về quán tính: Quán tính là tính chất của một vật luôn có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó cả về hướng và độ lớn.

Cách giải

Khi quần áo bị bụi bám vào, muốn cho sạch bụi thì người ta thường cầm lên và rũ thật mạnh vì khi ta giũ áo, áo và bụi cùng chuyển động; khi áo dừng lại đột ngột, các hạt bụi dính trên áo do quán tính vẫn tiếp tục chuyển động và văng ra khỏi áo.

Câu 3:

Phương pháp

Sử dụng công thức tính áp suát chất lỏng:

\(p = d.h\), trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng; h là độ sâu tính từ điểm áp suất tới mặt thoáng chất lỏng.

Cách giải

a)

Áp suất do cột nước gây ra lên đáy ca là:

\({p_1} = {d_n}.{h_1} = 10000.0,25 = 2500\left( {Pa} \right)\)

b)

Áp suất do nước gây ra tại điểm cách đáy ca 7cm là:

\({p_2} = {d_n}.{h_2} = 10000.\left( {0,25 - 0,07} \right) = 1800\left( {Pa} \right)\)

Câu 4:

Phương pháp

Sử dụng công thức tính thời gian:

\(t = \frac{s}{v}\)

Cách giải

a)

Đổi \(\left\{ \begin{array}{l}36km/h = 10m/s\\7,2km = 7200m\end{array} \right.\)

Thời gian người thứ nhất đi hết quãng đường AB là:

\({t_1} = \frac{{7200}}{4} = 1800{\rm{s}} = 30phut\)

Thời gian người thứ hai đi hết quãng đường AB là:

\({t_2} = \frac{{7200}}{{10}} = 720{\rm{s}} = 12phut\)

b)

Người thứ nhất đến B lúc: 6 giờ + 30 phút = 6 giờ 30 phút

Để hai người đến B cùng một lúc thì người thứ hai phải xuất phát tại A lúc:

6 giờ 30 phút – 12 phút = 6 giờ 18 phút

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close