Giải Bài tập Tiếng Việt trang 10 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Hoàn thành những thông tin về phó từ trong bảng sau. Xác định phó từ trong những trường hợp sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ hoặc tính từ nào.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hoàn thành những thông tin về phó từ trong bảng sau:

Phó từ

Những thông tin cần lưu ý

Vị trí trong câu

 

Chức năng

 

Lưu ý khi sử dụng trong giao tiếp

 

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức liên quan đến phó từ ở phần tri thức Ngữ Văn, Bài 1 SGK Ngữ Văn 7 tập 1, trang 12 để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:

Phó từ

Những thông tin cần lưu ý

Vị trí trong câu

Luôn đi kèm trước danh từ hoặc đi kèm trước/ sau động từ, tính từ.

Chức năng

- Khi đứng trước danh từ, phó từ bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ.

- Khi đứng trước động từ, tính từ, phó từ thường bổ sung cho hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất được nêu ở động từ, tính từ một số ý nghĩa như: quan hệ thời gian, mức độ, sự tiếp

diễn tương tự, sự phủ định, sự cầu khiến,...

- Khi đứng sau động từ, tính từ, phó từ thường bổ sung cho động từ, tính từ đó một số ý nghĩa như: mức độ, khả năng, kết quả và phương hướng,...

Lưu ý khi sử dụng trong giao tiếp

- Khi nói và viết nên dùng:

+ Phó từ ở trước danh từ để làm cho sự vật, sự việc, hiện tượng được nêu ở danh từ trở nên rõ nghĩa về số lượng.

+ Phó từ ở trước hoặc sau động từ, tính từ để làm cho hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất được nêu ở động từ, tính từ trở nên rõ nghĩa.

->Đó cũng là cách mở rộng thành phần chính của câu, làm cho thông tin của câu trở nên rõ ràng, cụ thể và chi tiết.

- Khi đọc và nghe, cần chú ý đến sự xuất hiện của các phó từ ở trước danh từ hoặc trước/ sau động từ, tính từ vì các phó từ ấy có thể biểu thị ý nghĩa bổ sung cho nội dung thông tin về sự vật, sự việc, hiện tượng được nêu ở danh từ hoặc hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất được nêu ở động từ, tính từ.

Câu 2

Xác định phó từ trong những trường hợp sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ hoặc tính từ nào.

a. Bọn tôi thường nhốt dế trong hộp diêm, thức ăn cho dế là những nhánh cỏ non tơ nhất.

(Nguyễn Nhật Ánh, Tuổi thơ tôi)

b. Đám tang chú dế, bọn tôi đều có mặt, im lìm, buồn bã, trang nghiêm.

(Nguyễn Nhật Ánh, Tuổi thơ tôi)

c. Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van: “Thế bây giờ làm thế nào, hở vú? Mợ tôi biết thì chết”.

(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa)

d. Bẩm nhà cháu độ này khổ lắm, chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả.

(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa)

đ. Mẹ phải vần cái vại dưa ấy cạnh bếp, nửa ngày lại xoay một lần.

(Đỗ Bích Thuý, Và tôi nhớ khói)

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức liên quan đến phó từ ở phần tri thức Ngữ Văn, Bài 1 SGK Ngữ Văn 7 tập 1, trang 12 để xác định đúng được phó từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ hoặc tính từ nào.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close