Giải Bài tập Nói và nghe trang 52 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Trình bày ngắn gọn các bước thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi. Khi thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi, có thể thống nhất ý kiến của các thành viên bằng cách nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trình bày ngắn gọn các bước thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.

Phương pháp giải:

Trả lời dựa vao SGK

Lời giải chi tiết:

Các bước thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi:

- Bước 1: Chuẩn bị

+ Thành lập nhóm và phân công công việc

+ Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

+ Thống nhất mục tiêu bvaf thời gian buổi thảo luận.

- Bước 2: Thảo luận

+ Trình bày ý kiến

+ Phản hồi các ý kiến

+ Thống nhất ý kiến

Câu 2

Khi thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi, có thể thống nhất ý kiến của các thành viên bằng cách nào?

Phương pháp giải:

Trả lời dựa vao SGK

Lời giải chi tiết:

- Thống nhất ý kiến bằng các cách:

+ Ý kiến đưa ra bằng chứng, lý lẽ thuyết phục, người nói bảo vệ được trước sự phản bác của các thành viên

+ Tổng hợp điểm tương đồng trong các ý kiến trái chiều, được các thành viên trong nhóm đồng thuận

+ Ý kiến dung hòa các ý kiến trái chiều, dựa trên cơ sở cân nhắc những điểm hợp lí, chưa hợp lí của các ý kiến. Trong trường hợp chưa thống nhất được ý kiến cần bảo lưu ý kiến và tiếp tục tìm tòi, làm rõ và họp lại để thống nhất các ý kiến còn tranh cãi.

Câu 3

Thực hiện đề bài sau:

Đề bài: Trong cuộc họp nhóm cán sự lớp thảo luận về việc chọn hình thức tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” do trường phát động, có hai luồng ý kiến gây tranh cãi:

a. Nuôi heo đất để ủng hộ quỹ khuyến học của nhà trường.

b. Trồng cây cảnh để làm đẹp cảnh quan lớp học.

Trong vai trò lớp trưởng, em hãy chủ trì buổi thảo luận nhóm cán sự lớp để thống nhất một phương án.

Phương pháp giải:

Dựa vào phần hướng dẫn nói nghe trong SGK

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Chuẩn bị

Thành lập nhóm và phân công công việc

Một nhóm nhỏ nên gồm khoảng 6 thành viên. Nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công công việc, theo dõi tiến độ, chuẩn bị và dẫn dắt buổi thảo luận. Thư kí ghi chép ý kiến của các thành viên trong buổi thảo luận.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Sau khi tập hợp nhóm cán sự lớp, mời giáo viên chủ nhiệm tham gia, lớp trưởng thông báo cho thành viên vấn đề cần thảo luận. Mỗi thành viên về nhà tìm hiểu thông tin về hoạt động “Kế hoạch nhỏ” do trường tổ chức (văn bản kế hoạch, thông tin trên trang web của trường), các thông tin liên quan đến hai đề xuất,,..

Thống nhất mục tiêu và thời gian buổi thảo luận

Mục tiêu của buổi thảo luận là thống nhất lựa chọn một đề xuất phù hợp trong hai đề xuất đang gây tranh cãi.

Cả nhóm thống nhất: Thời gian thảo luận dự kiến là bao lâu? Nhóm sẽ dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ý kiến khi thảo luận?

Bước 2: Thảo luận

Trình bày ý kiến

Các thành viên trong nhóm chia ra thành hai nhóm nhỏ:

+ Những người ủng hộ ý kiến nuôi heo đất.

+ Những người ủng hộ ý kiến trồng cây cảnh.

Sau đó đại điện các nhóm nhỏ trình bày ý kiến để bảo vệ quan điểm của mình và phản bác quan điểm còn lại

Thư kí ghi lại quan điểm theo mẫu sau:

Nuôi heo đất để ủng hộ quỹ khuyến học của nhà trường

Trồng cây cảnh để làm đẹp cảnh quan lớp học

Ưu điểm

 

Nhược điểm

 

Phản hồi các ý kiến

Các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi hoặc phản biện các ý kiến vừa nêu. Người trình bày phản hồi các quan điểm phản biện.

Thống nhất ý kiến

Cả nhóm lựa chọn phương án phù hợp bằng hình thức biểu quyết theo số đông. Trong trường hợp hai ý kiến có số lựa chọn ngang nhau, giáo viên chủ nhiệm sẽ là người bỏ phiếu quyết định.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close