Giải Bài tập Nói và nghe trang 22 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Trước khi trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống, em và các bạn cần phải chuẩn bị những gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trước khi trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống, em và các bạn cần phải chuẩn bị những gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào phần Hướng dẫn Nói và nghe trong SGK

Lời giải chi tiết:

Chúng em cần chuẩn bị nội dung trao đổi và cách trao đổi.

Câu 2

Ghi lại những kinh nghiệm của bản thân khi trao đổi ý kiến về một vấn đề trong đời sống. Em cần lưu ý những gì để có thể trao đổi một cách xây dựng, tôn trong các ý kiến khác biệt?

Phương pháp giải:

Dựa vào kinh nghiệm bản thân khi trao đổi về một vấn đề ttrong đời sống xã hội

Lời giải chi tiết:

- Có thái độ hòa nhã, tôn trọng người cùng trao đổi với mình vì mục đích của buổi trao đổi chính là để chia sẻ quan điểm của mình, lắng nghe quan điểm của người khác.

- Bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình bằng những lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.

- Lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác biệt với ý kiến của mình.

Câu 3

Hãy liệt kê một số những mẫu câu thường dùng khi tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người khác và bảo vệ ý kiến của mình theo bảng sau:

Tiếp nhận , phẩn hồi ý kiến của người khác và bảo vệ ý kiến của mình

Mẫu câu

Đặt câu hỏi về những vấn đề em chưa rõ

 

Bàn về phần chưa hợp lí trong bài của bạn

 

Khích lệ phần trao đổi của bạn

 

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng cho sẵn và trả lời

Lời giải chi tiết:

Tiếp nhận, phẩn hồi ý kiến của người khác và bảo vệ ý kiến của mình

Mẫu câu

Đặt câu hỏi về những vấn đề em chưa rõ

- Có phải ý của bạn là…

- Bạn có thể nhắc lại câu hỏi được không?

Bàn về phần chưa hợp lí trong bài của bạn

- Bải của bạn khá thú vị những tôi thấy một số chỗ chưa hợp lí như…

Khích lệ phần trao đổi của bạn

- Cảm ơn phần trao đổi của bạn, Tôi nghĩ ý kiến của bạn rất thú vị.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close