Giải Bài tập Nói và nghe trang 11 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ các bước Tóm tắt nội dung chính do người khác trình bày và giải thích ý nghĩa của từng bước.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đồ các bước Tóm tắt nội dung chính do người khác trình bày và giải thích ý nghĩa của từng bước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại phần Tóm tắt ý chính do người khác trình bày Bài 1 SGK Ngữ Văn 7 tập 1, trang 29.

Lời giải chi tiết

- Ý nghĩa bước 1: Chủ ý lắng nghe thì mới hiểu được ý người nói, không ghi tóm tắt thì không nhớ được ý chính.

- Ý nghĩa bước 2: Đọc lại, trao đổi với người nói và chỉnh sửa để đảm bảo bản ghi tóm tắt thể hiện đúng ý người nói.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close