Giải Bài tập Nói và nghe trang 67 sách bài tập Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Dựa vào gợi ý trong bảng sau, em hãy trình bày những điều cần lưu ý khi nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào gợi ý trong bảng sau, em hãy trình bày những điều cần lưu ý khi nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày:

Tâm thế tôi cần chuẩn bị là......................

Để không bỏ sót ý chính do người khác trình bày, tôi cần.........................

Để đảm bảo bài tóm tắt thể hiện chính xác, đầy đủ thông tin, tôi cần............

Để ghi được ngắn gọn các thông tin, tôi nên...............................

Tôi thể hiện các ý rõ ràng, mạch lạc bằng cách.........................

Phương pháp giải:

Trả lời dựa vao SGK

Lời giải chi tiết:

Tâm thế tôi cần chuẩn bị là sự lắng nghe, tinh thần cầu thị.

Để không bỏ sót ý chính do người khác trình bày, tôi cần tập trung lắng nghe và ghi chép.

Để đảm bảo bài tóm tắt thể hiện chính xác, đầy đủ thông tin, tôi cần lắng nghe, ghi lại ngắn gọn nhưng không bỏ sót chỉ tiết quan trọng, ghi từ khoá.

Để ghi được ngắn gọn các thông tin, tôi nên tập viết nhanh, sử dụng hệ thống kí hiệu, viết tắt hoặc sơ đồ trình bày.

Tôi thể hiện các ý rõ ràng, mạch lạc bằng cách ghi các ý theo thứ tự hoặc vẽ sơ đồ nội dung tóm tắt.

Câu 2

Tại sao khi tóm tắt ý chính do người khác trình bày, ta cần đọc lại và chỉnh sửa phần ghi chép?

Phương pháp giải:

Trả lời dựa vao SGK

Lời giải chi tiết:

Việc đọc lại và chỉnh sửa phần ghi chép giúp ta đảm bảo nội dung ghi chép chính xác và đầy đủ ý chính. Thông qua quá trình đọc lại và xác nhận thông tin với những người nghe khác, ta có thể nhận ra những chỗ nghe chưa đúng hoặc những nội dung quan trọng còn thiếu sót, từ đó chỉnh sửa kịp thời.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close