Bài tập mục I trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 143 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Quảng cáo

Đề bài

1. Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

2. Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc các loại tuyến nào?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. 

Giống nhau: Các tuyến đều tạo ra sản phẩm tiết tham gia điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể (trao đổi chất, chuyển hóa vật chất và năng lượng …)

Khác nhau:

- Tuyến nội tiết: Sản phẩm ngấm thẳng vào máu.

- Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm tập trung vào ống dẫn để đổ ra ngoài.

2. 

Tuyến nội tiết: Tuyến tụy, tuyến giáp, tuyến yên…

Tuyến ngoại tiết: Tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close