Bài 1 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close