Bài 3 mục III trang 144,145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144,145 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.

Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn chuyển theo đường máu đến các cơ quan đích. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao:

   a) Chỉ cần 1 lượng nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng rõ rệt đến các quá trình sinh lí.
  b) Đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa trong các cơ quan đó diễn ra bình thường.
  c) Đảm bảo được tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể.
  d) Chỉ a và b.
  e) Cả a, b và c.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao, chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng rõ rệt đến các quá trình sinh lí, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Quá trình chuyển hóa trong các cơ quan đó diễn ra bình thường, đảm bảo được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn chuyển theo đường máu đến các cơ quan đích. Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao:

  a) Chỉ cần 1 lượng nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng rõ rệt đến các quá trình sinh lí.
  b) Đặc biệt là quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa trong các cơ quan đó diễn ra bình thường.
  c) Đảm bảo được tính ổn định của môi trường bên trong của cơ thể.
  d) Chỉ a và b.
x e) Cả a, b và c.

Loigiaihay.com

 • Bài 2 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 8: Nêu rõ tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

 • Bài 1 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

 • Bài tập mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 8: Chọn trong số các thuật ngữ sau: hoạt tính sinh học, cơ quan đích, hoocmôn, trao đổi chất, chuyển hóa để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thông tin sau cho hoàn chỉnh:

 • Bài tập mục I trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 143 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close