Bài 98 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 98 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết 1 mét gần bằng 3,28 "phút’’ (foot), ký hiệu "ft’’...

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(1\) mét gần bằng \(3,28\) "phút’’ (foot), ký hiệu "ft’’. Hỏi \(1\) ft gần bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& 1m \approx 3,28(ft) \cr 
& 1ft \approx 1:3,28\,(m)\approx 0,3049(m) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close