Bài 102 trang 26 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 102 trang 26 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền vào bảng.

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào bảng sau:

Phép tính

Ước lượng kết quả

Đáp số đúng

24.68:12

   

7,8.3,1:1,6

   

6,9.72:24

   

56.9,9:8,8

   

0,38.0,45:0,95

   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

Phép tính

Ước lượng kết quả

Đáp số đúng

24.68:12

20.70:10 = 140

136

7,8.3,1:1,6

8.3:2 = 12

15,1125

6,9.72:24

7.70:20 = 24,5

20,7

56.9,9:8,8

60.10:9 = 66,(6)

63

0,38.0,45:0,95

0,4.0,5 : 1 = 0,2

0,18

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close