Bài 96 trang 25 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 96 trang 25 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được là \(12,4m\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

Chu vi của sân là: \(12,4.4 = 49,6\; (m)\)

Diện tích của sân là:

\(12,4{\rm{ }}.{\rm{ }}12,4{\rm{ }} = {\rm{ }}153{\rm{ }},76 \approx 153,8({m^2})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close