Giải bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 31 SBT Sinh học 7: Lập bảng so sánh các đặc điểm của 3 ngành giun.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng so sánh các đặc điểm của 3 ngành giun.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình dáng cơ thể, khoang cơ thể, đối xứng, di chuyển, các hệ cơ quan và vai trò thực tiễn của chúng.

Lời giải chi tiết

Bảng so sánh đặc điểm của 3 ngành giun

Tên ngành Đặc

Giun dẹp (sán lá gan)

Giun tròn (giun đũa người)

Giun đốt (giun đất)

Hình dáng cơ thể

Hình lá

Hình trụ, dạng ống

Hình trụ

Tiết diện ngang

Dẹp chiều lưng bụng

Tròn

Tròn, hơi dẹp

Khoang cơ thể

Chưa có

Chựa chính thức

Chính thức

Di chuyển

Nhờ lông bơi và bao bì cơ

Nhờ cơ dọc và dịch xoang

Nhờ chi bên, tơ và dịch xoang

Hệ tiêu hoá

Dạng túi

Dạng ống phân hoá

Dạng ống phân hoá

Hệ tuần hoàn

Chưa có

Chưa có

Có hệ tuần hoàn kín

Hệ hô hấp

Qua da

Qua da

Qua da hay mang

Hệ thần kinh

Đôi hạch não và đôi dây thần kinh dọc

Vòng hầu và đôi dây dọc

Vòng hầu và chuỗi hạch thần kinh bụng

Hệ sinh dục

Lưỡng tính

Phân tính

Lưỡng tính

Vai trò thực tiễn

Phần lớn kí sinh, có hại

Phần lớn kí sinh, có hại

Phần lớn tự do, có lợi

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close