Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 31 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các sai khác về cấu tạo giữa giun đốt và giun tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các sai khác về cấu tạo giữa giun đốt và giun tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ngành giun đốt có cấu tạo thích nghi với lối sống tự do, còn ngành giun tròn có đời sống kí sinh 

Lời giải chi tiết

Giun đốt có các cấu tạo sai khác giun tròn như sau :

- Cơ thể phân đốt : Sự phân đốt quán triệt cả cấu tạo ngoài (mỗi đốt có một đôi chân bên) và cấu tạo trong (mỗi đốt có một đôi hạch thần kinh, đôi hệ bài tiết và tuần hoàn...). Sự phân đốt cơ thể giúp tăng cường hoạt động và hoàn thiện các hệ cơ quan.

- Cơ thể có khoang chính thức : trong khoang có dịch thể xoang, góp phần xúc tiến các quá trình sinh lí của cơ thể.

- Xuất hiện chân bên : Cơ quan di chuyển chuyên hoá chính thức.

- Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close