Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 30 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cán cứ về cấu tạo và lối sống để nhận biết ngành Giun đốt.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các cán cứ về cấu tạo và lối sống để nhận biết ngành Giun đốt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giun đốt có đặc điểm: cơ thể phân đốt, mỗi đốt đều có đôi chân bên, có khoang cơ thể chính thức

Lời giải chi tiết

Giun đốt có tổ chức cơ thể cao hơn Giun dẹp và Giun tròn thể hiện ở các đặc điểm sau :

- Cơ thể hình giun, tức hình trụ và kéo dài.

- Cơ thể khác với các giun tròn ở chỗ phân chia thành các đốt. Các đốt đều có cấu tạo giống nhau : đều có hạch thần kinh, cơ quan bài tiết, cơ quan di chuyển, một phần của hệ tuần hoàn và tiêu hoá...

- Ống tiêu hoá giống giun tròn nhưng phân hoá hơn. Xuất hiện hệ tuần hoàn kín và ở nhiều loài còn có cơ quan hô hấp (mang).

- Hệ thần kinh gồm vòng hầu và chuỗi hạch thần kinh bụng.

- Giun đốt nói chung phân tính, nhưng giun đất thì lưỡng tính.

- Đa số các loài giun đốt sống ở biển và nước ngọt, một số sống trong đất ẩm. Chúng ăn thịt, ăn thực vật và ăn tạp, số nhỏ kí sinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close