Bài 87 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 87 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó...

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó:

\(\displaystyle {5 \over 6};{{ - 5} \over 3};{7 \over {15}};{{ - 3} \over {11}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác \(2\) và \(5\) thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

\(6=2.3\)

\(15=3.5\)

Các phân số \(\displaystyle {5 \over 6};{{ - 5} \over 3};{7 \over {15}};{{ - 3} \over {11}}\) được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì mẫu số của các phân số đó có ước nguyên tố khác \(2\) và \(5\).

\(\displaystyle {5 \over 6} = 0,8333... = 0,8(3)\)

\(\displaystyle {{ - 5} \over 3} =  - 1,666... =  - 1,(6)\)

\(\displaystyle {7 \over {15}} = 0,4666... = 0,4(6)\)

\(\displaystyle {{ - 3} \over {11}} =  - 0,272727... =  - 0,(27).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài