Bài 86 trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 86 trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết dưới dạng gọn (có chu kì trong dấu ngoặc) các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau...

Quảng cáo

Đề bài

Viết dưới dạng gọn (có chu kì trong dấu ngoặc) các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau:

\(0,3333... ; -1,3212121… ;\)\(\, 2,513513513… ;13,26535353…\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ví dụ: \(1, 1111...=1,(1)\).

Lời giải chi tiết

\(0,3333...  = 0,(3)\)

\(-1,3212121… = -1,3(21)\) 

\(2,513513513… = 2,(513)\)

\(13,26535353…=13,26(53)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close