Giải bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 50 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của lớp Sâu bọ.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của lớp Sâu bọ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Châu chấu là đại diện của lớp sâu bọ về cấu tạo và hoạt động sống.

Lời giải chi tiết

Cấu tạo trong của sâu bọ hoàn chỉnh nhất trong ngành Chân khớp, thể hiện I như sau :    

- Hệ tiêu hoá : Dạ dày có nhiều ruột tịt tiết ra dịch tiêu hoá.                                              

- Hệ bài tiết: Là nhiều ống nhỏ đổ vào ruột sau. Chất bài tiết cùng nước thừa tập trung vào nhiều ống bài tiết. Chúng lọc chất thải để đổ vào ruột sau rồi theo phân ra ngoài.

- Hệ tuần hoàn Tuần hoàn hở như các chân khớp khác, tim hình ống, nằm ở mặt lưng, có nhiều ngăn thông với nhau và thông ra ngoài qua các van một chiều.

- Hệ hô hấp: Bắt đầu từ các lỗ thở, tiếp theo là hệ thống ống khí phân nhánh nhiều lần, chằng chịt, đưa ôxi đến tận các tế bào của cơ thể.

- Hệ sinh dục : Hầu hết sâu bọ phân tính. Một số sâu bọ từ trứng nở ra con non giống với con trưởng thành tuy kích thước còn nhỏ (phát triển không biến thái).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài