Giải bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 50 SBT Sinh học 7: Cơ thể sâu bọ chia làm mấy phần và chức năng chính của mỗi phần là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Cơ thể sâu bọ chia làm mấy phần và chức năng chính của mỗi phần là gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Lời giải chi tiết

Cơ thể sâu bọ chính thức chia làm 3 phần rõ rệt, tách rời nhau: đầu, ngực, bụng.

Mỗi phần cơ thể sâu bọ có các chức năng chính sau:

- Phần đầu: Trung tâm của sự định hướng bắt và xử lí mồi.

- Phần ngực: Trung tâm của sự vận động và di chuyển.

- Phần bụng: Trung tâm của các nội quan.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài