Giải bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 51 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng so sánh đặc điểm cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sâu bọ rất đa dạng về: số loài, cấu tạo, môi trường sống và tập tính.

Lời giải chi tiết

 

 Bảng So sánh cấu tạo 3 lớp chính của Chân khớp

STT

Tên lớp

So sánh

Giáp xác

Hình nhện

Sâu bọ

 

Đại diện

Tôm sông

Nhện nhà

Châu chấu

1

Môi trường sống

Nước ngọt

Ở cạn

Ở cạn

2

Râu

2 đôi

Không có

1 đôi

3

Phân chia cơ thể

Đầu - ngực và bụng

Đầu - ngực và bụng

Đầu, ngực, bụng

4

Phần phụ ngực để di chuyển

5 đôi

4 đôi

3 đôi

5

Cơ quan hô hấp

Mang

Phổi và ống khí

Ống khí

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài