Bài 8 trang 112 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 112 VBT toán 7 tập 2. a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao? ...

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm nghiệm của đa thức: \(P(x) = 3 - 2x\);

b) Hỏi đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2\) có nghiệm hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cho đa thức \(P\left( x \right) = 0\) tìm nghiệm.

b) \({x^2} \ge 0\,\forall x\in \mathbb R\) từ đó chứng minh \(Q(x)\) không có nghiệm.

Lời giải chi tiết

a) Ta phải có: \(3 - 2x = 0\)

\( 2x =   3 \)

\(x = \dfrac{3}{2}=1,5\)

Vậy nghiệm của đa thức \(P(x)\) là \(x = 1,5\).

b) Đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2\) vô nghiệm vì với mọi \(x\), ta luôn có \({x^2} \ge 0\) nên \({x^2} + 2 \ge 2> 0\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài