Giải bài 74 trang 98 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng ∆ đi qua điểm M(–2 ; 0) và song song với đường thẳng d: 2x - y + 2 = 0 có phương trình là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường thẳng ∆ đi qua điểm M(–2 ; 0) và song song với đường thẳng

d: 2x - y + 2 = 0 có phương trình là:

A. 2xy = 0               B. 2x y + 4 = 0         C. 2x + y + 4 = 0         D. x + 2y + 2 = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm VTPT của ∆ (là VTPT của d)

Bước 2: Viết PT đường thẳng ∆ đi qua M và có VTPT tìm được ở bước 1

Lời giải chi tiết

d có VTPT là \(\overrightarrow n  = (2; - 1)\)

Do \(\Delta //d\) nên ∆ nhận \(\overrightarrow n  = (2; - 1)\) làm VTPT \( \Rightarrow \Delta \)có PT: 2xy + 4 = 0   

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close