Giải bài 71 trang 97 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–2 ; 1), B(1 ; –3). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {AB} \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(–2 ; 1), B(1 ; –3). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {AB} \) là:

A. (1 ; -4)                    B. (-3 ; 4)                    C. (3 ; -4)                    D. (1 ; -2)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(A({x_A};{y_A}),B({x_B};{y_B})\) thì \(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A})\)

Lời giải chi tiết

Ta có: A(−2; 1), B(1; −3)  \( \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = (3; - 4)\)    

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close