Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 9. Với x < 0; y < 0....được biến đổi thành...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Với \(x < 0; y < 0\) biểu thức \(x\sqrt {\dfrac{x}{{{y^3}}}} \) được biến đổi thành

(A) \(\dfrac{x}{{{y^3}}}\sqrt {xy} \)

(B) \(\dfrac{x}{y}\sqrt {xy} \)

(C) \(-\dfrac{x}{{{y^3}}}\sqrt {xy} \)

(D) \(-\dfrac{x}{y}\sqrt {xy} \)  

Hãy chọn đáp án đúng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: 

Với \(A \ge 0;B > 0\)

\(\sqrt {\dfrac{A}{B}}  = \dfrac{{\sqrt A }}{{\sqrt B }}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(x\sqrt {\dfrac{x}{{{y^3}}}}  = x\sqrt {\dfrac{{xy}}{{{y^4}}}} \)

Do \(x < 0; y < 0\) nên \(xy > 0\)

\(x\sqrt {\dfrac{{xy}}{{{y^4}}}}  = x\dfrac{{\sqrt {xy} }}{{\sqrt {{y^4}} }} = \dfrac{x}{{{y^2}}}\sqrt {xy} \)

Vậy chọn đáp án (A).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close