Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 52 SBT Sinh học 7: Hãy ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh sau để phân biệt sâu bọ với hình nhện theo các từ gợi ý ở cột phải.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ghi nội dung thích hợp vào bảng so sánh sau để phân biệt sâu bọ với hình nhện theo các từ gợi ý ở cột phải.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lớp Hình nhện là những loài chân khớp ở cạn đầu tiên. Lớp sâu bọ là lớp đa dạng nhất về số lượng loài.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close