Giải BT 16,17,18,19,20 trang 54 SBT Sinh học 7

Giải BT 16,17,18,19,20 trang 54 Sách bài tập Sinh học 7: Các phần cơ thể của sâu bọ là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

Các phần cơ thể của sâu bọ là

A. đầu và ngực.

B. đầu ngực và bụng.

C. đầu – ngực và bụng.

D. đầu và bụng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Các phần cơ thể của sâu bọ là đầu ngực và bụng.

Chọn B

Câu 17

Phần cơ thể sâu bọ mang các đôi chân và cánh là

A. đầu.                         B. bụng.

C. ngực.                       D. đuôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Phần cơ thể sâu bọ mang các đôi chân và cánh là ngực.

Chọn C

Câu 18

Số đôi chân bò ở sâu bọ là

A. 2 đôi.                  B. 4 đôi.

C. 3 đôi.                  D. 5 đôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Số đôi chân bò ở sâu bọ là 3 đôi.

Chọn C

Câu19

Tim sâu bọ (đại diện là châu chấu) có cấu tạo

A. hình ống.                    B. hai ngăn.

c. một ngăn.                   D. nhiều ngăn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo trong

Lời giải chi tiết:

Tim sâu bọ (đại diện là châu chấu) có cấu tạo nhiều ngăn.

Chọn D

Câu 20

Ôxi ở sâu bọ được truyền từ hệ thống ống khí đến các tế bào cơ thể qua

A. máu.

B. tiếp xúc trực tiếp.

C. dịch khoang cơ thể.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo trong

Lời giải chi tiết:

Ôxi ở sâu bọ được truyền từ hệ thống ống khí đến các tế bào cơ thể qua tiếp xúc trực tiếp.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close