Giải BT 1,2,3,4,5, trang 53 SBT Sinh học 7

Giải BT 1,2,3,4,5 trang 53 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là

A. có khoang cơ thể chính thức.

B. phần phụ phân đốt và khớp động.

C. cơ thể phân đốt.                              

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Chân khớp là ngành có số loài chiếm 2/3 số loài động vật đã biết

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là có khoang cơ thể chính thức, phần phụ phân đốt và khớp động và cơ thể phân đốt.

Chọn D

Câu 2

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là lớp

A. da.                             B. vỏ đá vôi.

C. cuticun.                      D. Vỏ kitin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là lớp vỏ kitin.

Chọn D

Câu 3

Cơ thể giáp xác (hay tôm sông) gồm các phần

A. đầu và bụng.

B. đầu - ngực và bụng,

C. đầu và ngực.

D. đầu, ngực và bụng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Cơ thể giáp xác (hay tôm sông) gồm 2 phần : đầu - ngực và bụng.

Chọn B

Câu 4

Số đôi chân bò ở cơ thể tôm sông là

A. 3 đôi.                           B. 5 đôi.

C. 4 đôi.                           D. 6 đôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Số đôi chân bò ở cơ thể tôm sông là 5 đôi.

Chọn B

Câu 5

Số đôi càng (kìm) bắt mồi ở cơ thể tôm sông là

A. 1 đôi                     B. 3 đôi.

C. 2 đôi.                    D. 4 đôi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết:

Số đôi càng (kìm) bắt mồi ở cơ thể tôm sông là 2 đôi.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close