Bài 7 trang 5 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm:

- Cách mạng tư sản:

- Quân chủ lập hiến:

- Quý tộc mới:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu

Lời giải chi tiết

- Cách mạng tư sản: cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (có thể liên kết với quý tộc mới - quý tộc tư sản hoá) lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản.

- Quân chủ lập hiến: là chế độ xã hội mà vua không có thực quyền. Chỉ có Quốc hội - cơ quan quyền lực của tư sản và quý tộc mới - mới có quyền định đoạt các chính sách và thông qua các đạo luật,...

- Quý tộc mới: xuất thân từ chế độ phong kiến, nhưng đã tham gia kinh doanh tư bản chủ nghĩa và bị tư bản hoá. 

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 3 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

 • Bài 2 trang 4 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close