Bài 2 trang 4 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau.

1. ☐ Giống với Hà Lan, cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu hồi thế kỉ XVI - XVII, tầng lớp quý tộc mới ở Anh xuất hiện và có thế lực lớn về kinh tế và chính trị.

2. ☐ Quý tộc mới là những quý tộc phong kiến, chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trong các ngành công nghiệp và tài chính.

3. ☐ Trước khi thực dân phương Tây xâm nhập vào Bắc Mĩ, nơi đây là quê hương của các thổ dân da đỏ.

4. ☐ Cách mạng Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, còn cách mạng Mĩ diễn ra dưới hình thức cuộc chiến trành giành độc lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu và mục 3. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lời giải chi tiết

Đúng: 3, 4

Sai: 1, 2

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để?

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là một cuộc cách mạng tư sản?

 • Bài 6 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 • Bài 7 trang 5 SBT sử 8

  Giải bài tập 7 trang 5 sách bài tập Lịch sử 8. Em hãy trình bày hiểu biết của mình về các khái niệm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close