Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 63 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 63 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX phát triển

 • pic

  Bài 4 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát các hình sau đây và nêu nhận xét

 • pic

  Bài 5 trang 65 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 8. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-193 là do đâu?

Gửi bài Gửi bài