Bài 1 trang 63 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 63 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Câu 1:

Đề bài:

Điểm nổi bật của nền tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX

A. bị thiệt hại nghiệm trọng vì chiến tranh

B. lâm vào tình trạng khủng hoảng thừa vì cung vượt cầu

C. trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính quốc tế.

D. chỉ phát triển mạnh các ngành công nghiệp ô tô, dầu lửa và thép.

Câu 2:

Đề bài:

Nước Mĩ lâm vào khủng hoảng chưa từng thấy từ

A. tháng 10-1928

B. tháng 10-1929

C. tháng 10-1932

D. tháng 10-1933

Câu 3:

Đề bài:

Cuộc khủng hoảng ở Mĩ bắt đầu trong

A. ngành công nghiệp sản xuất ô tô

B. nhiều lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp

C. ngành tài chính - ngân hàng

D. ngành sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 4:

Đề bài:

Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, chính phủ Mĩ đã

A. thực hiện chính sách giải quyết thất nghiệp

B. thực hiện Chính sách mới, cải cách kinh tế - xã hội

C. phát xít hoá chế độ

D. liên kết chặt chẽ các nước Châu Âu trong việc thực hiện các giải pháp giải quyết tình trạng khủng hoảng.

Câu 5:

Đề bài:

Trong chính sách nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, đề cao vai trò của

A. việc kiểm soát, điều tiết của Nhà nước đối với việc sản xuất và lưu thông hàng hoá.

B. giai cấp tư sản Mĩ nói chung

C. các chủ ngân hàng và các công ty tài chính

D. nhân dân lao động Mĩ

Câu 6:

Đề bài:

Việc thực hiện chính sách mới đã đưa kết quả to lớn là

A. cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ

B. giải quyêt phần nào những khó khăn của người lao động

C. giúp nước Mĩ duy trì chế độ dân chủ tư sản

D. tất cả các ý trên

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Lời giải:

Điểm nổi bật của nền tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính quốc tế.

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Nước Mĩ lâm vào khủng hoảng chưa từng thấy từ tháng 10-1929

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Cuộc khủng hoảng ở Mĩ bắt đầu trong ngành tài chính - ngân hàng.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, chính phủ Mĩ đã thực hiện Chính sách mới, cải cách kinh tế - xã hội.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Trong chính sách nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, đề cao vai trò của việc kiểm soát, điều tiết của Nhà nước đối với việc sản xuất và lưu thông hàng hoá.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nước Mĩ trong những năm 1929-1939

Lời giải:

Việc thực hiện chính sách mới đã đưa kết quả to lớn là cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ, giải quyêt phần nào những khó khăn của người lao động, giúp nước Mĩ duy trì chế độ dân chủ tư sản.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 3 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình kinh tế Mĩ trong thập kỉ 20 của thế kỉ XX phát triển

 • Bài 4 trang 64 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 64 sách bài tập Lịch sử 8. Quan sát các hình sau đây và nêu nhận xét

 • Bài 5 trang 65 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 65 sách bài tập Lịch sử 8. Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 1929-193 là do đâu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close