Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 79 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 79 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 80 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 80 sách bài tập Lịch sử 8. Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính

 • pic

  Bài 4 trang 82 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 82 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945

 • pic

  Bài 1 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 • pic

  Bài 2 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét nội dung “Chính sách mới” của Ru-dơ-ven

 • pic

  Bài 3 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Gửi bài Gửi bài