Bài 1 trang 78 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Sự kiện lịch sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là

A. cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

B. cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga thắng lợi. 

C. cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Quốc tế Cộng sản được thành lập (3-1919).

Câu 2:

Đề bài:

Trong cao trào cách mạng 1918 - 1923, một số tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã hình thành, đó là 

A. Quốc tế thứ nhất

B. Quốc tế thứ hai

C. Quốc tế thứ ba

D. Liên hợp quốc

Câu 3:

Đề bài:

Cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên thế giới diễn ra trong những năm

A. 1918 - 1923

B. 1924 - 1929

C. 1929 - 1933

D. 1929 - 1939

Câu 4:

Đề bài:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở các nước

A. Anh - Pháp - Mĩ

B. Anh - Pháp - Mĩ- Đức

C. Đức - Mĩ - I-ta-li-a

D. Đức - I-tali-a - Nhật Bản

Câu 5:

Đề bài:

Trong cao trào cách mạng thế giới những năm 1929 - 1933, một hình thức mặt trận đã hình thành là 

A. Mặt trận nhân dân

B. Mặt trận dân chủ 

C. Mặt trận đoàn kết

D. Mặt trận dân tộc thống nhất

Câu 6:

Đề bài:

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong những năm 

A. 1917 - 1954

B. 1919 - 1929

C. 1929 - 1939

D. 1939 - 1945

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Lời giải:

Sự kiện lịch sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga thắng lợi.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Lời giải:

Trong cao trào cách mạng 1918 - 1923, một số tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đã hình thành, đó là Quốc tế thứ ba.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó

Lời giải:

Cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên thế giới diễn ra trong những năm 1929 - 1933.

Chọn: C

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) và những hậu quả của nó

Lời giải:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở các nước Đức- I-tali-a - Nhật Bản.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 4. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh năm 1929-1933

Lời giải:

Trong cao trào cách mạng thế giới những năm 1929 - 1933, một hình thức mặt trận đã hình thành là mặt trận nhân dân.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945

Lời giải:

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra trong những năm 1939 - 1945.

Chọn: D

Loigiaihay.com

 

Lời giải chi tiết

  • Bài 2 trang 79 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 79 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung

  • Bài 3 trang 80 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 80 sách bài tập Lịch sử 8. Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính

  • Bài 4 trang 82 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 82 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close