Bài 3 trang 80 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 80 sách bài tập Lịch sử 8. Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921), bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941), chương II. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939), chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) và chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 4 trang 82 SBT sử 8

  Bài 4 trang 82 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 82 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945

 • Bài 2 trang 79 SBT sử 8

  Bài 2 trang 79 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 79 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung

 • Bài 1 trang 78 SBT sử 8

  Bài 1 trang 78 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • Bài 1 trang 83 SBT sử 8

  Bài 1 trang 83 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải