Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân Châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX

 • pic

  Bài 4 trang 14 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Vai trò của Quốc Tế thứ nhất?

Gửi bài Gửi bài