Bài 1 trang 13 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ý nghĩa nào sau đây không phản ánh đúng tình cảnh của công nhân Châu Âu cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX?

A. Phản ánh những công việc, nặng nhọc bằng lao động thủ công.

B. Phải làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày với đồng lương thấp.

C. Đàn bà và trẻ em cũng phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng lương thấp hơn của đàn ông.

D. Điều kiện ăn ở rất tồi tàn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa không phản ánh đúng tình cảnh của công nhân châu Âu cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là: Phản ánh những công việc, nặng nhọc bằng lao động thủ công.

Chọn: A

Câu 2

Hình thức đấu tranh của công nhân thời kì đầu là

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng; bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

B. Đưa kiến nghị lên Quốc hội, đòi cải thiện đời sống.

C. Đấu tranh vũ trang chống lại sự bóc lột hà khắc của giới chủ.

D. Tất cả các phương án trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Hình thức đấu tranh của công nhân thời kì đầu là đập phá máy móc, đốt công xưởng; bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Chọn: A

Câu 3

Khẩu hiệu “Sống trong lao động và chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu của

A. Công dân Anh

B. Công nhân Li-ông (Pháp)

C. Công nhân Sơ-lê-din (Đức)

D. Công nhân I-ta-li-a

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

Khẩu hiệu “Sống trong lao động và chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu của công nhân Li-ông (Pháp).

Chọn: B

Câu 4

"Phong trào Hiến chương" là một phòng trào rộng lớn có tổ chức của

A. Công nhân Anh

B. Công dân Pháp

C. Công dân Đức

D. Công dân Hà Lan.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết:

"Phong trào Hiến chương" là một phong trào rộng lớn có tổ chức của công nhân Anh.

Chọn: A

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải cho phù hợp

  • Bài 3 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân Châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 4 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Vai trò của Quốc Tế thứ nhất?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close