Bài 2 trang 14 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải cho phù hợp

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện lịch sử ở bên phải cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân Châu Âu nửa đầu thế kỉ XIX

  • Bài 4 trang 14 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 14 sách bài tập Lịch sử 8. Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Vai trò của Quốc Tế thứ nhất?

  • Bài 1 trang 13 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close